Goede God, Eeuwig Aanwezige bron van ons bestaan,

We zijn sprakeloos

en tegelijkertijd bidden we dat het geweld in Israël en Palestina en eveneens het geweld tussen  Oekraïne en Rusland, in Armenië en in Sudan en op al die andere plekken waar oorlog heerst, zal eindigen en dat verzoening kan beginnen. 

We bidden dat gijzelaars veilig naar hun huizen en families mogen terugkeren, 

dat degenen die rouwen omringd zullen worden door dierbaren. 

We bidden dat vredeswerkers, onderhandelaars en overheidspersoneel de levens en menselijke waardigheid van mensen boven politieke of militaire winsten zullen stellen,

hoewel het conflict tussen Israël en de Palestijnen al tientallen jaren aan de gang is, 

verenigen we ons in de vraag aan onze God om vrede en genade 

en bidden we om een ​​rechtvaardige, vreedzame en duurzame oplossing voor deze crisis. 

Amen

In het Stadsklooster Arnhem was afgelopen dinsdagavond eveneens een gebed voor vrede. Hieronder kun je de tekst daarvan lezen.