Ontmoeting met gevolgen

7 mei 2023
13:30
Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem
Een toneelstuk van Korneel Roosma - de Vries gaat voor
Bijzonderheden: Het toneelstuk Ontmoeting met gevolgen gaat over twee vrouwen. De ene is de vrouw van Menno Simons. Zij heet Geertruydt Jansdochter Hoyer en is tot dusverre (helaas) op de achtergrond gebleven. Het is tijd om dat – na al die eeuwen – te veranderen. Zij heeft ons immers vast wel het een en ander te vertellen! En misschien heeft ze ook nog ideeën die voor ons in deze tijd interessant zijn om over na te denken. De andere vrouw is een verre achter-, achter-, achterkleindochter van Geertruydt en heet Geerte de Vries. Zij is voorganger in een doopsgezinde gemeente en neemt hier na haar werkzame leven afscheid. Geerte is getrouwd met Symen de Boer en heeft Geertruydt ‘aangespoord’ om haar kant van de geschiedenis te vertellen. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? Korneel Roosma - de Vries, zelf voormalig voorganger van een doopsgezinde gemeente in Friesland, heeft het stuk geschreven en speelt beide rollen. Haar man Sikke verzorgt decor, licht en geluid. Iedereen is welkom om dit bijzondere toneelstuk mee te maken en deelgenoot te worden van de verhalen van beide vrouwen! Komt allen!
<strong src=