Geschiedenis

Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Ergens rond 1539 waren hier de eerste wederdopers. De doopsgezinden in Arnhem gingen ten onder in 1797, een nieuwe gemeente werd opgericht in 1852. Deze gemeente verhuisde in 1999 van de Weverstraat naar de Waalse kerk. Hieronder leest u per periode over de geschiedenis van de doopsgezinden in Arnhem.

1539 -1584 Wederdopers moesten gestraft worden
Wedergedoopte wederdopers moesten volgens een Hertog Karel van Egmond vervolgd en gestraft worden.

1591 Vlamingen
Er bestond in Arnhem een Doopsgezinde gemeente die tot de Vlamingen gerekend werd.

1603 – 1629 Wederdopers kwamen bijeen in huizen
De doopsgezinde activiteit nam toe, ondanks verordeningen. Mennonieten, Wederdopers kwamen bijeen in huizen van een smit, Jan Wints en in huizen van  mandenmakers aan de Ketelstraat en de Turfstraat.

1632 – 1649 Doopsgezinden sloten een Verbond van Eenigheid 
In tijden van onderlinge ex-communicatie en pogingen tot verbroedering door bemoeienis van Vlamingen uit Leiden en Dordrecht werd een belijdenis opgesteld om eenheid te scheppen, zodat uiteindelijk Vlaamsche, Vriessche en Hoogduitsche doopsgezinden een Verbond van Eenigheid sloten waar de doopsgezinden uit Arnhem zich bij aansloten.

1715 – 1787 Nog één lid van de gemeente overgebleven
Een Mennisten Huis en Erf aan de Rhijnstraat werd aangekocht door Barent van de Hoop en Thilemans Smits en de verdere Doopsgezinde Gemeente alhier. Dit dreigde later verloren te gaan, maar werd uiteindelijk toch behouden door het enig overgebleven lid van de gemeente, Abraham de Haas.

1797 – 1840 Het Mennisten Erf en bijbehorend Fonds werd behouden
Het Mennisten Erf en bijbehorend Fonds is door de weduwe van Abraham de Haas in particuliere gereformeerde handen gevallen. Door de Doopsgezinde Gemeente Zutphen wordt gepoogd dit weer onder doopsgezind beheer te krijgen wat eerst niet lukte. Uiteindelijk werd het Erf verkocht door de vanuit Amsterdam naar Arnhem verhuisde doopsgezinde boekhandelaar Doyer, waardoor de opbrengst behouden wordt voor de doopsgezinden.

1852 De Doopsgezinde Gemeente Arnhem werd opnieuw opgericht
De Doopsgezinde Gemeente Arnhem werd mede door hulp van dit Mennisten Fonds opnieuw opgericht, tellende 28 leden, mannen en vrouwen, die 19 dec. 1851 een verzoek bij de Minister van Justitie indienden en ondertekenden om erediensten te mogen houden in de Bakkerstraat. 13 juni 1852 vond de eerste godsdienstoefening plaats. Hendrikus Haga was sinds 1855 haar eerste leraar. 

Uit: H. Haga, julij 1862 Doopsgezinde bijdragen, 3e jaargang, 1863

1889 – 1999 kerk in de Weverstraat 15

Vanaf 1889 tot 1999 kerkte de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de kerk aan de Weverstraat 15 in Arnhem. De kerk aan de Weverstraat werd in 1999 verkocht. De laatste dienst in de Weverstraat was een huwelijksdienst.

1999 – nu Waalse kerk Gasthuisstraat 1

Sinds 1999 komen we samen in de Waalse kerk aan de Gasthuisstraat 1 in Arnhem. Er kerken vier kerkgenootschappen in deze kerk, waarvan de Doopsgezinde Gemeente Arnhem er één is. De kerk wordt gehuurd van de Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen. Daarnaast komen de Jansbeek ekklesia en de Evangelische BroederGemeente (EBG) er samen. Deze vier gemeenten werken steeds nauwer samen. Ook werken we veel samen met de Parkstraatgemeente aan de overkant van het Musispark.