Er zijn binnen de Doopsgezinde gemeente Arnhem meerdere kringen: bijeenkomen om met elkaar in gesprek gaan over verdiepende, zingevende, inspirerende, ontroerende onderwerpen. Er zijn verschillende kringen die variëren in thema, tijdstip, locatie en doelgroep.

Heb je interesse? Kom een keer kijken en meedoen. Je kunt je opgeven via onze predikant Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146.

Bijbelkring – Vrouwen in de Bijbel

Elke 3e vrijdag van de maand is er de Bijbelkring bijeenkomst.
Op verhaal komen. Dit houdt in dat we eerst naar onze eigen context gaan kijken en van daaruit naar Bijbelteksten die zijn geschreven in een heel andere tijd en context. Vervolgens kijken we, hopelijk met een frisse blik, weer naar onze eigen context. Dit jaar is het thema: vrouwen in de Bijbel.

Themakring – Een wereld van verschil

Iedere tweede donderdag van de maand is er vanaf 13 oktober weer een Themakring. We beginnen om 13.30 uur. We gaan met elkaar in gesprek met de nieuwe Jaarthema-map van onze Doopsgezinde Broederschap: Een wereld van verschil.

Rondom30

Deelnemers zijn twintigers, dertigers en veertigers uit de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en andere geïnteresseerden uit de omgeving. Er is geen vaste plek van samenkomen. Zo nu en dan wordt er gewandeld. De bijeenkomsten van Rondom30 zijn altijd erg gezellig. Er is ruimte voor ieders mening en geloofsopvatting.

Zomerkring

In de zomerse periode vindt de zomerkring plaats: op de vrijdagavond met elkaar in gesprek over een thema. De zomerkring wordt samen met de Parkstraat gemeente georganiseerd.