Er zijn binnen de Doopsgezinde gemeente Arnhem meerdere kringen: bijeenkomen om met elkaar in gesprek gaan over verdiepende, zingevende, inspirerende, ontroerende onderwerpen. Er zijn verschillende kringen die variëren in thema, tijdstip, locatie en doelgroep.

Heb je interesse? Kom een keer kijken en meedoen. Je kunt je opgeven via onze predikant Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146.

Bijbelkring – Vrouwen in de Bijbel

Elke 3e vrijdag van de maand is er de Bijbelkring bijeenkomst.
Op verhaal komen. Dit houdt in dat we eerst naar onze eigen context gaan kijken en van daaruit naar Bijbelteksten die zijn geschreven in een heel andere tijd en context. Vervolgens kijken we, hopelijk met een frisse blik, weer naar onze eigen context. Dit jaar is het thema: vrouwen in de Bijbel.

Themakring – Geloven beweegt ons

Iedere tweede donderdag van de maand is er vanaf september weer een Themakring. We beginnen om 13.30 uur in Nieuw Schoonoord, in Velp. We gaan met elkaar in gesprek met de nieuwe Jaarthema-map van onze Doopsgezinde Broederschap: Geloof beweegt ons.

Rondom30/ 20-30-40 groep samen met de Parkstraatgemeente

Deelnemers zijn twintigers, dertigers en veertigers uit de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en de Parkstraatgemeente en andere geïnteresseerden uit de omgeving. Er is ruimte voor ieders mening en geloofsopvatting. Op vrijdagavond 29 september organiseren we een ‘deel je (geloofs)reis’-avond á la storytelling in de Parkstraatkerk. Vanaf 20.00 uur en vooraf opgeven. Op vrijdagavond 13 oktober is er een Popquiz, wederom vanaf 20.00 uur. Opgeven bij voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl of predikant@parkstraatgemeente.nl

Zomerkring

In de zomerse periode vindt de zomerkring plaats: op de vrijdagavond met elkaar in gesprek over een thema. De zomerkring wordt samen met de Parkstraatgemeente georganiseerd.