Er zijn binnen de Doopsgezinde gemeente Arnhem meerdere kringen: bijeenkomen om met elkaar in gesprek gaan over verdiepende, zingevende, inspirerende, ontroerende onderwerpen. Er zijn verschillende kringen die variëren in thema, tijdstip, locatie en doelgroep.

Heb je interesse? Kom een keer kijken en meedoen. Je kunt je opgeven via onze predikant Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146.

Bijbelkring

Elke 3e vrijdag van de maand is er de Bijbelkring bijeenkomst.
Op verhaal komen. Dit houdt in dat we eerst naar onze eigen context gaan kijken en van daaruit naar Bijbelteksten die zijn geschreven in een heel andere tijd en context. Vervolgens kijken we, hopelijk met een frisse blik, weer naar onze eigen context.

Themakring – Geloven beweegt ons

Iedere tweede donderdag van de maand is er vanaf september weer een Themakring. We beginnen om 13.30 uur bij iemand thuis of in Nieuw Schoonoord in Velp. We gaan met elkaar in gesprek met de nieuwe Jaarthema-map van onze Doopsgezinde Broederschap: Geloof beweegt ons.

Rondom 30/ 20-30-40 groep samen met de Parkstraatgemeente

Een groep jongeren organiseert avonden voor alle leeftijden. Op vrijdagavond 29 september 2023 organiseerden we een ‘deel je (geloofs)reis’-avond á la storytelling in de Parkstraatkerk. Op vrijdagavond 13 oktober was er een Popquiz, wederom vanaf 20.00 uur, 26 januari 2024 een lezing met Stevo Akkerman.

Zomerkring

In de zomerse periode vindt de zomerkring plaats: op de vrijdagavond met elkaar in gesprek over een thema. De zomerkring is samen met de Parkstraatgemeente, de Waalse gemeente en de Jansbeek ekklesia.