Over ons

De gemeente stelt zich voor:

Vrijheid voor persoonlijk geloof en volwassen-doop

Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis, die met een (weder)doop kan worden bevestigd, maar ook dat is een persoonlijke keuze.

Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vertrouwen en vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk – over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn.

Wijze van leven

Ontmoeting

We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan in vrede en vertrouwen – in het spoor van Jezus Christus.

Ruimte voor vragen en twijfels

De Doopsgezinde gemeente Arnhem staat vermeld op Wijdekerk.nl. We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat je hier jezelf kunt zijn en volledig mee kunt doen. Iedereen is gelijkwaardig, ook al zijn we allemaal verschillend en uniek.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad (kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl).

Benieuwd?