Zondagse viering
Iedere eerste en derde zondag van de maand is er een dienst om 10:00 uur in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem. Er is een interactief moment tijdens iedere dienst, dit heet de open ruimte. Na de dienst is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.

Zie onder agenda, overzicht kerkdiensten.

Pelgrimsvieringen 
Eens in de maand op een woensdag organiseren we een pelgrimsviering.

Tijdstip: van 9.30 uur tot 13.00 uur

Programma:
Vanaf 9.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte
9.30 uur: Meditatieve viering van een half uur
10.00 uur: Koffie en thee 
10.30 uur: Wandeling naar en in Park Sonsbeek in stilte en al pratend weer terug naar de Waalse kerk
12.00 uur: Potluck lunch en nagesprek
13.00 uur: Afronding

Bijzonderheden:  We eindigen met een potluck lunch, dus we vragen aan iedereen wat te eten mee te brengen. We vragen een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten, richtbedrag 5 euro.
Aanmelden graag, (maar hoeft niet per se) bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146.

Gezamenlijke vieringen met de Eglise Wallonne en Parkstraatgemeente
Vijf zondagen in de zomer en nog een paar keer verspreid door het jaar, zijn er gemeenschappelijke diensten in de Waalse kerk en in de kerk van de Parkstraatgemeente. Soms beginnen deze diensten op een andere tijd (17:00 uur of 10.15 uur) dan wij gewend zijn.

Coventry Vredesgebed 
Iedere vrijdag 12.30-12.40 uur. Opgave niet nodig.
Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk oecumenisch voor vrede en verzoening gebeden. Dit zgn. Coventry Vredesgebed wordt op hetzelfde uur, op ruim 200 plaatsen over de hele wereld gehouden. Allemaal plaatsen, die ooit leden onder oorlogsgeweld.

Andere bijzondere vieringen
Op een aantal zondagen en feestdagen zijn er bijzondere kerkdiensten, zoals avondmaalsvieringen, kinderdankzegging, herdenkingsdienst, Kerstmis en Pasen. Ook zijn er speciale kerkdiensten mogelijk bij doop, huwelijk en overlijden.