Open Monumentendag

9 september 2023
10:00 - 16:30
Waalse kerk
Open Monumentendag

De Waalse kerk doet ook dit jaar weer mee met de Open Monumentendag 9 september 2023.
De titel vanuit de organisatie rond de Monumentendag luidt dit jaar: Levend Erfgoed. Wij hebben
gemeend hierop in te haken met kunstzinnige bijdragen van mensen uit de verschillende kerkelijke
groeperingen die gebruik maken van onze kerk.

 • Een mooie, kleurrijke en devote bijdrage levert de Jansbeek Ekklesia met banieren van schilderessen van Capella Eusebiana èn koorzang van Capella Eusebiana onder de titel ‘Muziek in het Agnietenklooster’. Deze koorzang is gepland om 13:30, 14:00 en 14:30 uur.
 • Patricia Achenbach zal aanwezig zijn met diverse illustraties, schilderwerk en gedichten. Voor meer
  info over haar werk: www.achenbachenveira.nu Patricia exposeert momenteel onder andere in het
  Deventer Ziekenhuis.
 • Margré Lakenveld toont een aantal van haar bijzondere en ontroerende schilderijen.
 • De bekende iconenschilder Piet van der Heide zal aanwezig zijn met een aantal van zijn iconen. Tevens geeft hij uitleg over de betekenis van iconen in religie en het schilderen ervan.
 • Anke de Jonge heeft zich bekwaamd in het maken van prachtige stenen beelden en zij brengt er een aantal mee naar onze kerk.
 • Marianne Epiney toont haar talenten met een aantal schilderijen.
 • Diny van der Lee brengt een kleine selectie mee van haar edelsmeedwerk.
 • Van Marjan van Binsbergen zijn er 3 quilts te bewonderen.

Op deze dag bent u van harte welkom in onze kerk met een lange en soms roerige geschiedenis. Met
onze kunst proberen wij een verbinding te leggen tussen verleden en toekomst.
De kerk is geopend op zaterdag 9 september van 10:00 tot 16:30 uur.