Zomerkring

5 juli 2024
19:30
Voorhof Parkstraatgemeente
Thema: Biodiversiteit en loofhuttenfeest
Zomerkring

Sta jij weleens stil bij de waarde van
biodiversiteit? Maak jij je zorgen om het
verlies ervan? Hoe ga je om met die
zorgen? Deel je ze met anderen? Hoe
kunnen we in beweging komen voor het behoud van biodiversiteit en hoe rouwen we om verlies ervan? Zou het goed zijn om stil te staan bij de waarde van biodiversiteit door middel van een viering?
Tijdens Sukkot, het Loofhuttenfeest, staan joodse gelovigen stil bij de
afhankelijkheid van de mens van God. Ze houden met dit feest in herinnering
hoe het joodse volk met de hulp van God door de woestijn ging en in tenten
leefde. Ieder volk heeft regen nodig en is afhankelijk van het ecologische web
van Gods schepping. Hoe gedenken de christenen hun afhankelijkheid van God?
Waarom is er voor Sukkot, h├ęt feest, geen christelijke equivalent in het leven
geroepen, zoals we voor Pesach en Sjavoeot wel kennen met het christelijke Paasfeest en Pinksteren? Wat is de betekenis van Sukkot? Wat zouden christenen kunnen leren van het Loofhuttenfeest? Is het mogelijk om het
Loofhuttenfeest te verbinden aan het vieren van biodiversiteit en het rouwen om verlies ervan?
Over dit soort vragen spreken we tijdens de zomerkring. De zomerkring bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavonden 5 juli en 12 juli, om 19.30-21.30 uur in de Voorhof van de Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e,
Arnhem en in de tuinen van het Spijkerkwartier.
Opgave bij Aly Meijer, predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146

Let op: de eerste eerder aangekondigde bijeenkomst van 28 juni gaat niet door. Een aantal deelnemers van de groep die inmiddels bestaat uit 10 personen kan dan niet. We beginnen dus op 5 juli.