Zomerkring

30 juni 2023
13:30 - 15:30
Voorhof Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e Arnhem
Zomerkring

‘Vrede kun je leren!’

Je naaste liefhebben als je zelf en ook de vreemdeling liefhebben, de ander die níet is als wij, dat valt nog niet altijd mee. De laatste themakring ging over het thema ‘Vrede kun je leren!’. Dit bleek echter zo’n groot thema dat er nog wel drie bijeenkomsten aan gewijd kunnen worden.

De eerste zomerkring bijeenkomst 30 juni gaan we innerlijke vrede beoefenen door middel van (gebeds)meditaties. De tweede bijeenkomst 7 juli gaan we oefenen met de methode geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. De derde bijeenkomst 14 juli oefenen we met het hebben van compassie voor onszelf en onze medeschepselen op aarde, o.a. door gebruik te maken van het Latifa gebed: ik besta, ik verlang, ik hoop, ik geloof en vertrouw, ik laat los, ik heb lief en ik ben bereid. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen, mocht je niet elke bijeenkomst kunnen. Ze vinden plaats op vrijdagmiddagen 30 juni, 7 juli en 14 juli, om 13.30-15.30 uur in de Voorhof van de Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e, 6828 GL, Arnhem. Opgave bij Aly Meijer, predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146.