Geloven beweegt ons

Hoe beweegt geloven ons om ons meer verbonden te voelen met de natuur en een weg te vinden om duurzamer met de natuur om te gaan. Hoe maken we zelf deel uit van die immense grootte van de natuur en het heelal. In het boek Job, is God zelf aan het woord en laat God aan Job zien dat de schepping heel groots is en dat een mensenleven daar slechts een klein onderdeeltje van is. Het is een voorbeeld van schitterende natuurpoëzie, zoals we die vaker zien in de Bijbel.

Weet jij 
de tijd om te baren voor klipgeiten,- 
het kalven van reeën bewaak jij?- 
39:2Job
jij telt de maanden af die zij volmaken,- 
jij weet 
de tijd dat ze moeten baren? 
39:3Job
Zij krommen zich, hun jongen splitsen ze af,- 
hun weeën persen die naar buiten. 
39:4Job
Hun kinderen zijn gezond, 
   groeien van het koren,- 
wegtrekken zullen ze 
en niet naar hen terugkeren.
Naardense Bijbelvertaling

Er is meer dan de mensheid. Luister ook eens naar het lied Tree tree van Nynke Laverman, waarin de zangeres ons leert te kijken vanuit het perspectief van een boom.