Geloven beweegt ons

De Themakring bestaat al jaren, begonnen met een groep van wel twintig mensen. Nu is de kring geslonken tot 5 personen die samenkomen in mijn kamer in ‘De Drie Gasthuizen’, een verzorgingshuis in Arnhem. Wij praten met elkaar over een gedeelte uit ‘Geloven beweegt ons’.
Op donderdag 14 december ging het over ‘mensen, die ons inspireren’: een Pakistaanse jongen, die verkocht wordt aan een weef-fabriek waar tapijten van zijde worden gemaakt. Zijn naam is Iqbal Masih. Hij vlucht weg als hij tien jaar is en sluit zich aan bij een belangengroep, die opkomt voor werkende kinderen. Hij helpt bij de bevrijding van 3000 Pakistaanse kinderen. Over de hele wereld wordt hij gevraagd te vertellen over wat hij heeft meegemaakt en wint verschillende prijzen. Wij praten na over wat wij kunnen doen voor onze omgeving. Daden gaan woorden te boven!
Roeleke Middelkoop – Smit