Mondig op zondag

Het Gemeenteberaad voor heel doopsgezind Nederland genaamd ‘Mondig op zondag’ was voor het eerst op een zondag. 16 juni kwamen uit het hele land doopsgezinden bijeen in Mennorode in Elspeet. Het thema van de dag was: ‘Valt er nog wat te vieren?’ Jazeker, nog genoeg, want Marijn Vermet opende de dag al met een liturgische viering over het thema eenheid in verscheidenheid. De kinderen gingen halverwege de dienst met de jeugdleiding mee. Zij hadden voor deze dag een boeiend programma voor de kinderen in elkaar gezet. Veerle beantwoordde de vraag welke feesten in de kerk ze kende: de regenboogviering! 

Workshops

Na de viering kon iedereen deelnemen aan een workshop bijv. van Jan Joost Kessler, over de Grote ommekeer die nodig is om beter voor moeder aarde te zorgen. Na het heerlijke middageten volgde er nog een workshopronde en mocht ik zelf vertellen over de regenboogvieringen, die we sinds 2021 in Arnhem houden. Voor vele deelnemers was het een eyeopener dat deze vieringen nog steeds nodig zijn, bijv. om eens expliciet bespreekbaar te maken, dat we intersekse en non-binaire personen simpelweg negeren, wanneer we de gemeente aanspreken met ‘Lieve broeders en zusters’, zoals Marijn deed in de viering die hij leidde. Als we het nooit over dat soort dingen hebben, dan veranderen we dat ook niet. Ook is het goed om te beseffen dat in veel kerken LHBTIQ + personen en ook op andere plekken in de samenleving nog steeds niet veilig zijn. Kortom, regenboogvieringen zijn nog steeds nodig om dit soort dingen zo nu en dan eens openlijk en expliciet te bespreken, zodat deze dingen niet vergeten worden en zodat mensen ook weten dat in steeds meer kerken LHBTIQ + mensen wél veilig zijn. Iemand van de Vrijgemaakte gereformeerde kerk was ook deelnemer van de workshop. We kunnen met deze vieringen een voorbeeld zijn voor kerken waar queer mensen zich nog niet veilig voelen, zoals de Nederlands gereformeerde en vrijgemaakte kerken waar homo’s nog steeds geen ouderling mogen zijn of op de kansel mogen staan. Veel van de deelnemers van deze workshop wisten bijvoorbeeld niet dat je je kerk/ gemeente ook kunt aanmelden bij Wijdekerk.nl.

Voordracht van Rikko Voorberg

Rikko Voorberg hield vervolgens een inspirerende plenaire voordracht over activistisch kerk-zijn. Hij vertelde over ‘Wij gaan ze halen’ het initiatief dat werd uitgevoerd door vluchtelingen die gestrand waren in Griekenland en Italië te gaan halen, omdat de Nederlandse regering die beloftes had gedaan dat niet deed en de ‘Walk of shame’ waarbij de leden van zijn pop-up kerk vluchtelingen aan de randen van Europa bezoeken, om hen te vertellen dat het hen spijt en dat ze zich ervoor schamen hoe Europa met hen omgaat. Dit zijn levensveranderende ontmoetingen, vertelde hij. ‘Voor het eerst in 6 maanden kwam er iemand bij ons eten’ vertelden de vluchtelingen hen. Ook heeft hij sinds de Corona-tijd een ‘Rouwen en vieren kas’ op het Mercatorplein gezet. Dit is een kleine kapel van glas, waar mensen kunnen rouwen en vieren. Hier is behoefte aan bijv. mensen die een kind hebben verloren. Rouw die eigenlijk nooit ophoudt, maar waarvoor in de samenleving maar weinig plek is. Er zijn inmiddels 12 steden in Nederland die dat ook hebben. Is dat misschien ook iets om in Arnhem te gaan doen? 

‘Inzien dat het er niet toe doet of je veilig bent in Gods handen, maar dat God veilig is in jouw handen, is een omkering van elke troostende versie van het geloof’ is een uitspraak van Rowan Williams die gebaseerd is op gedachten van Etty Hillesum die schreef: ‘Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor in staan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God.’

Uit deze en verschillende andere bronnen verkrijgt Rikko Voorberg inzichten voor zijn pop-up kerk: ‘Zoek het donker en vind…’, want daar is God. Dit inzicht kreeg hij door de documentaire HUMAN van Yann-Arthus Bertrand.

‘Neem de tijd’ een inzicht dat hij opdeed tijdens de ‘Walk of shame’. 

‘Vind een vorm’, want voor elk initiatief is een passende vorm te vinden, ontdekte hij tijdens het ‘Rouwen en vieren’ project.

Slotviering

Opnieuw onder leiding van Marijn eindigden we met een contemplatieve viering de dag. Het was een hartverwarmende, interessante en leerzame dag met veel ontmoetingen met oude bekenden en nieuwe mensen. 

Volgend jaar weer? 

Mocht je het een te druk programma vinden, je kunt ook meedoen zonder deel te nemen aan een of twee van de workshops. Dan kun je die tussentijd gebruiken om te genieten van de mooie omgeving van Mennorode of gewoon een kopje koffie drinken in het restaurant of op het terras. Er is kortom veel mogelijk.