Er is leven na de groei/ Leven van genoeg

Op zaterdag 11 november vierde de Arnhemse Raad van Kerken zijn 75e verjaardag in de Koepelkerk.

Bij deze gelegenheid was er een lezing door Dr. Matthias Olthaar, lector Green Economics & Process Optimization aan de Hogeschool NHL Stenden en lid van de beweging Postgroei Nederland. Hij sprak naar aanleiding van het boek: Er is leven na de groei, van Paul Schenderling, ook betrokken bij Postgroei Nederland. In zijn voordracht deed Matthias Olthaar een oproep dat de maatschappij zich niet langer moet richten op economische, kwantitatieve groei, maar dat een houding van leven van genoeg, leidt tot kwalitatieve groei, een groei van onder meer méér levensvreugde, sociale betrokkenheid én geestelijk welzijn. Hij benadrukte het belang van een circulaire economie, waarin veel meer tweedehands spullen en kleding gebruikt worden, gebruik van deelauto’s, productie van producten en kleding die veel langer meegaan en apparatuur die beter gerepareerd moet kunnen worden. Bij de klimaatmaatregelen wordt nu vooral gesproken over stikstofreductie, maar ook zou er veel meer aandacht moeten zijn voor het gebruik van enorme hoeveelheden water bij de productie van goederen, veelal elders ter wereld, maar voor onze westerse markt. Een boeiende en inspirerende voordracht, die uitnodigde om verder na te denken over ieders eigen ‘genoeg’, gebruik van grondstoffen, koopgewoontes.

Na een vragenronde was er gelegenheid om de kraampjes te bezoeken van verschillende groene en duurzame organisaties. De middag werd afgesloten met een viering onder leiding van revd. Dorienke de Vries van de Anglicaanse kerk en pastoor Rudolf Scheltinga van de Oud- Katholieke Kerk, met medewerking van het koor Nomen Nescio. Een middag om in dankbaarheid op terug te kijken! Voor wie meer wil weten over het thema: www.postgroei.nl en www.levenvangenoeg.nl 

Artikel overgenomen uit het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem.