Een ontmoeting met gevolgen

Zondag 7 mei stonden al een paar mensen te trappelen om de Waalse Kerk binnen te komen voor deze voorstelling van Korneel en Sikke Roosma. Ook onze vrienden van andere Arnhemse gemeenten waren uitgenodigd en aanwezig.
In een zevental monologen vertolkte Korneel de overpeinzingen van ds. Geerte de Vries over haar afscheidspreek en haar
bet-bet-bet-bet-bet overgrootmoeder Geertruydt Hoyer, de vrouw van Menno Simons.
Gangbare doperse opvattingen kwamen zo in aanraking met de gedachten in de tijd van Menno. Geertruydt had hier ook haar eigen leefwereld en vertelde van de spanningen en gewelddadigheden in die tijd. Dat geweld werd afgewezen, maar hoe zit dat dan met de gemeente zonder vlek of rimpel, die schuurt met het vrij in het christelijk geloven? En dan de echtgenote, die gedwongen wordt haar gebannen man te mijden? Daar heeft Menno het ook moeilijk mee gehad.
De beleving van ons geloof in de maatschappij is in elke tijd weer in beweging. Is ontkerkelijking een signaal, dat geloof zijn langste tijd heeft gehad of eerder, dat de geloofsbeleving in traditionele kerkdiensten plaats gaat maken voor een andere beleving van spiritualiteit, waaraan stellig behoefte is?
Han Bohlken