Gebed voor vrede

Iedere vrijdag is om 12.30 uur in de Waalse kerk het Coventryvredesgebed. Dit wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers van verschillende kerken.

Iedere dinsdag om 12.30 uur is er een gebed voor vrede o.a. in de Koepelkerk en in het Stadsklooster Arnhem. Dit gebed voor vrede dat tegelijkertijd plaatsvindt in diverse gebedshuizen in Arnhem is een initiatief van het Interreligieus Netwerk Arnhem.