Verklaring Raad van Kerken Arnhem

Raad van Kerken Arnhem
31 januari 2024
Verklaring
Raad van Kerken in Arnhem wijst Koranverbranding af

Op zaterdag 13 januari 2024 was er een poging van de actiegroep Pegida om een Koran te verbranden voor de Koepelkerk in Arnhem. Naar verluidt bestaan er nieuwe plannen voor een vergelijkbare actie.
De Raad van Kerken in Arnhem spreekt zich ondubbelzinnig uit tegen dit soort grove en destructieve acties. Ook tegenreacties waarbij geweld wordt gebruikt, wijst de Raad van Kerken af. Geweldloos protest acht de Raad het enige juiste antwoord.
Er zijn twee belangrijke redenen waarom wij vanuit de Raad van Kerken in Arnhem dit soort provocatieve acties als een Koranverbranding afkeuren.
In de eerste plaats is deze actie van Pegida maatschappelijk gezien onverantwoord omdat zij spanningen opblaast in plaats van helpt om ze te verminderen en omdat deze actie geen tegenstellingen oplost, maar ze slechts vergroot. Wij kunnen er geen enkele constructieve bijdrage aan de samenleving in zien.
In de tweede plaats achten wij deze actie volkomen strijdig met onze christelijke overtuiging en de waarden die wij als kerken voorstaan. Als christenen moeten wij onze God de Eeuwige eren en lief hebben, maar het tweede gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf is daaraan gelijk. Wie onze naaste is, is – zo leert het Evangelie ons – in deze context volstrekt duidelijk.
Wij hopen dat de mensen die dit soort verbrandingsacties voorstaan tot inkeer komen en hun heilloze weg verlaten.