Vredesweek 2023

Programma van de Vredesweek vanuit de kerken in Arnhem
De Vredesweek 2023 loopt van 16 t/m 24 september 2023. Met al het geweld en oorlog die er in de
wereld is, worden niet alleen christenen maar alle mensen van goede wil steeds weer uitgedaagd om
zich in te zetten voor vrede. Ook de Kerken in Nederland roepen hiertoe op.
De Raad van Kerken Arnhem hoopt dat er in de kerken in de Vredesweek veel initiatieven zullen zijn
om zeker in gebed en ook door andere activiteiten aandacht te geven aan het thema vrede. Wij
hopen ook dat andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties hier aandacht aan
willen geven. We geven hier het programma zoals het tot nu toe bekend is.
Voor alle bijeenkomsten en vieringen geldt: Iedereen is welkom.
Op alle vrijdagen is het Coventry Vredesgebed. Dus ook op vrijdag 15 september voorafgaand aan de Vredesweek en op vrijdag 22 september tijdens de Vredesweek. Dit is steeds in de
Waalse Kerk (Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem) om 12.30 uur. Iedereen is van harte
welkom.
Open workshop met het thema ‘Dansen voor Vrede’ op zaterdag 16 september 2023 om 14.30 uur. De plaats is voor of in de Waalse Kerk. Dit wordt georganiseerd door Froukje
Anjema die ook dansgroepen begeleidt in Rozet (D3rde Verdieping).

Op zaterdag 16 september wordt in de Willibrorduskerk (Adolf van Nieuwenaarlaan 3,
Arnhem) om 19.00 uur een gebedsdienst voor de vrede gehouden. Voorganger is pastoor
Rudolf Scheltinga.
Op 17 september wordt vanuit de Protestantse Gemeente Arnhem een vredesviering
gehouden in de Eusebiuskerk. Deze viering begint om 10.15 uur. Voorganger zijn ds. Arjen
Hiemstra en ds. Aly Meijer. De Doopsgezinde Gemeente en de Parkstraatgemeente sluiten zich aan bij deze viering.

Op de vieringen van zondag 17 en 24 september zal door respectievelijk de Oud-Katholieke kerk Arnhem en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem steeds bij de Vredesweek stil
worden gestaan (Willibrorduskerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3, Arnhem om 10.30 uur).

Op dinsdag 19 september om 12.30 uur is de korte lunchpauzedienst in de Koepelkerk
(Jansplein 60, Arnhem) gewijd aan de Vredesweek. De organisatie is door de Protestantse
Gemeente Arnhem en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Deze dienst is er iedere week
en de kerk is open van 12.00 tot 14.00 uur.
Donderdag 21 september is er een meditatieve viering en een stiltewandeling rond het thema Vrede. Dit is in de Waalse Kerk, 9.30 – 13.00 uur.

Er is inloop vanaf 9.00 uur.

9.30 is er een korte meditatieve viering

10.00 uur koffie/thee met een verrassende kennismakingsvraag. Daarna is er voor wie wil, om

10.45 uur is een wandeling in stilte naar en in park Sonsbeek, waarin we ons bezinnen over een vraag rond vrede. Al pratend over dit onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk.

12.00 uur is er een potluck lunch waarvoor iedereen iets te eten meeneemt.

De ochtend wordt geleid door Aly Meijer predikant van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
Het is geen probleem wanneer men alleen een deel van het programma wil volgen.

Op donderdag 21 september van 20.00 – 22.00 uur herdenkt Vredesbeweging Pax in een programma in de Domkerk Utrecht haar 75-jarig bestaan. De bijeenkomst is gratis maar men dient zich wel aan te melden via: https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/75-jaar-
pax-jubileum-event/
Vrijdag 22 september om 12.30 uur. Coventry Vredesgebed. In de Waalse Kerk. Iedereen is welkom.
Op 24 september is er een gezamenlijke dienst aan het eind van de Vredesweek in Arnhem Zuid. Deze dienst wordt georganiseerd namens de Parkstraatgemeente, de Protestantse
Gemeente Arnhem-Zuid en de Lucaskerk (Eusebiusparochie). De dienst is in de Salvator Kerk,
aanvang om 10.00 uur.

De gebedskalender die maandelijks in Arnhem wordt verspreid bevat in de Vredesweek 2023 gebeden voor de Vrede. Zie voor aanmelden: https://koepelkerk.nl/over-ons/koepelkerk-arnhem/gebedskalenders/
In de Vredesweek geeft de Oud-Katholieke Kerk samen met andere kerken iedere dag een vredesmail uit met een (Bijbel)tekst, een korte overweging, een gebed en een persoonlijke
reflectie van de auteur. Zo kan iedereen iedere dag even stilstaan bij en bidden voor de
vrede. Deelname is gratis. Men kan zich opgeven via: biddenvoorvrede@gmail.com.

Herdenking Slag om Arnhem
Voorafgaand aan de Vredesweek is op 15 september 2023 de herdenking van de Slag om Arnhem. De
herdenking in de Eusebiuskerk is een besloten bijeenkomst voor genodigden. Na de herdenkings-bijeenkomst volgt een stille tocht van de Eusebiuskerk naar de Berenkuil voor de ceremonie en
kranslegging. Publiek is hierbij van harte welkom. Om 18.45 lopen pipes & drums spelers de ‘March
over the Bridge’: een mars over de John Frostbrug vanaf de zuidzijde naar de Berenkuil. Om 19.15
uur start de ceremonie met onder meer kransleggingen. Om 20.00 uur vertrekt het gezelschap naar
de Rijnkade, onder de John Frostbrug. 
Om 20.30 uur start bij de John Frostbrug Bridge to Liberation, een show met muziek, video en dans. 
Zie voor meer informatie: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/Slag_om_Arnhem

Over de Vredesweek 2023
21 september is in 1981 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede.
Het doel is een wereldwijde dag van vrede, wapenstilstand en geweldloosheid. Rond deze datum valt
ieder jaar de Vredesweek. De Vredesweek 2023 loopt van zaterdag 16 t/m zondag 24 september
2023.
De landelijke Vredesbeweging Pax organiseert veel activiteiten in deze week en roept alle
maatschappelijke organisaties (scholen, de politiek, levensbeschouwelijke organisaties, enz.) op om
in deze week aandacht aan het thema Vrede te geven.
Ieder jaar is in de Vredesweek een thema. Dit jaar nodigen de organisatoren ons uit om dicht bij huis
te kijken. Het thema is nu: ‘Onvrede en nu? Democratie onder druk‘. In Nederland denken we graag
dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen
wantrouwen de rechtstaat, de politiek en de media. Conflict, haat en zelfs geweld liggen dagelijks op
de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept
en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel
dat onze samenleving bij elkaar houdt, scheuren vertoont . 
We weten welke gevaren er zijn als mensen het vertrouwen in elkaar kwijt raken en men zich niet
meer beschermd en gesteund weet. Daarom moeten we niet alleen aandacht geven aan de
wereldwijde conflicten die er zijn, maar moeten we ook weer aan de slag in Nederland. Om te
bouwen aan een sterke, weerbare democratie die oog heeft voor de belangen van burgers, voor
kwetsbare mensen. Dat doen we met elkaar en met een kritische blik op de bedreigingen van de
democratie.
Waar maak jij je zorgen over? Hoe werk jij aan democratie in een land dat van zichzelf denkt alles op
orde te hebben? De Vredesweek roept op om dit samen uit te zoeken. Dat kunnen we niet alleen
maar moeten we met elkaar doen. Doe met ons mee en sluit je aan. 
Landelijke informatie over de Vredesweek is te vinden op de website: https://vredesweek.nl/