Zingend aan tafel

Er is genoeg voor iedereen want genoeg is meer en minder is genoeg. Naar de filosoof Epicuris die zei: ‘Niets is genoeg voor wie wat genoeg is weinig vindt.

Dit was het motto van de zingend aan tafel viering afgelopen 7 januari. Iedereen nam wat lekkers mee, koek, cake, soep en broodjes. Er was inderdaad meer dan genoeg. Wat overbleef namen we weer mee naar huis. Na het lezen van een aantal teksten en zingen van liederen, gingen we in gesprek over de vraag: Hoe hou jij moed? Hoe hou je moed wanneer de moed je soms in de schoenen zakt? Welke ster volg jij om hoop en koers te houden? Over deze vragen spraken we in tweetallen. In de open ruimte deelde iemand een tekst van Vacláv Havel over hoop. Deze tekst inspireert vele mensen.

Hoop (door Vaclav Havel)
Diep in onszelf dragen wij hoop.

Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.